Author Archives: admin

  • 0
มีดหมอเหล็กน้ำพี้

บทความที่ 1

Category : Uncategorized

 

  •  เครื่องรางของขลัง กล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่ลึกลับและบางอย่างก็หาคำตอบไม่ได้ เครื่องรางของขลังเป็นสิ่งที่คนเราเชื่อถือต่อๆกันมา ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน แต่เรื่องของความเชื่อ เรื่อง “เครื่องรางของขลัง” ก็มีมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งในสมัยโบราณนักรบจะนำ “เครื่องรางของขลัง” นั้นติดตัวเป็นของมงคลเป็นเครื่องยึดเหนียวทางจิตใจ ซึ่งมีด้วยกันหลายชนิดและมีความเชื่อต่อ เครื่องรางของขลังนั้นๆและต่อพระสงฆ์หรือพระเกจิ ที่สร้างเครื่องรางเหล่านั้น

ดาบเหล็กน้ำพี้

  • เครื่องรางของขลัง หมายถึง ของขลังใดๆที่มีดีในตัวหรือที่ได้ผ่านกรรมวิธีปลุกเสกหรือลงอักขระโดยพระสงฆ์หรือพระเกจิอาจารย์

ประวัติเครื่องรางของขลัง สำหรับ “เครื่องรางของขลัง” นั้นเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล และประวัติของเครื่องรางของขลังนั้นไม่ได้มีเฉพาะใน เมืองไทยเท่านั้น ชนชาติอื่นก็มี “เครื่องรางของขลัง” ใช้กันมานานแล้วเหมือนกัน โดยมีความเชื่อกันว่า “เครื่องรางของขลัง” จะสามารถช่วยปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆ ให้ตนได้ รวมทั้งในเรื่องของโชคลาภ ความโชคดีทั้งหลายทั้งปวง


  • 0

  • 0
ไม้แกะสลักรูปพระ

ไม้แกะสลัก

ไม้แกะสลักรูปพระหน้าตรง(สีขาว)

 ไม้แกะสลักรูปพระหน้าตรง(สีทอง)

  ไม้แกะลักรูปพระหันขวา(สีขาว)

ไม้แกะสลักรปพระหันขวา(สีทอง)


  • 0
รูปภาพมงคล

รูปภาพมงคล


  • 0
ดาบเหล็กน้ำพี้

สิ่งของมงคล

 

 

  • ประวัติของดาบ

 เหล็กน้ำพี้  เป็นของมงคลและเป็นเหล็กกล้าโบราณ มีตำนานเล่าขานมาหลายร้อยปี ว่าเหล็กน้ำพี้เป็นเหล็กชั้นดี มีคุณภาพสูงและมีเพียงหนึ่งเดียวในโลก

เหล็กน้ำพี้  มีลักษณะที่โดดเด่นมาเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จวบจนปัจจุบันและยังมีหลักฐานอ้างอิงจาก ประวัติศาสตร์ และวรรณคดีซึ่งแสดงให้เห็นว่า บรรพบุรุษของไทยเราในอดีตได้รู้จักวิธีการนำแร่เหล็กน้ำพี้มาถลุงให้เป็นเนื้อเหล็กคุณภาพดี และนำมาใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน

  • คุณสมบัติของเหล็กน้ำพี้

เหล็กน้ำพี้ เป็นเหล็กน้ำพี้ที่ได้มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษ เป็นเหล็กแกร่ง มีความเหนียวและเกิดสนิมยาก จากตำราพิชัยสงครามได้กล่าวไว้ว่า เหล็กน้ำพี้ เป็นโลหะมหัศจรรย์ มีอานุภาพและมีพลังในตัวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ทุกๆ อณูสามารถป้องกันคุณไสยและสิ่งเลวร้ายที่มองไม่เห็นด้วยตาได้ ปัจจุบันแร่เหล็กน้ำพี้ ถือว่าเป็นวัตถุมงคลอันเป็นศิริมงคล แก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง     http://xn--22caemabb2tby5fe9ch5ewhyf.net/uncategorized/ดาบปลุกเสก/เป็นอย่างยิ่ง