สิ่งของมงคล

  • 0
ดาบเหล็กน้ำพี้

สิ่งของมงคล

 

 

  • ประวัติของดาบ

 เหล็กน้ำพี้  เป็นของมงคลและเป็นเหล็กกล้าโบราณ มีตำนานเล่าขานมาหลายร้อยปี ว่าเหล็กน้ำพี้เป็นเหล็กชั้นดี มีคุณภาพสูงและมีเพียงหนึ่งเดียวในโลก

เหล็กน้ำพี้  มีลักษณะที่โดดเด่นมาเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จวบจนปัจจุบันและยังมีหลักฐานอ้างอิงจาก ประวัติศาสตร์ และวรรณคดีซึ่งแสดงให้เห็นว่า บรรพบุรุษของไทยเราในอดีตได้รู้จักวิธีการนำแร่เหล็กน้ำพี้มาถลุงให้เป็นเนื้อเหล็กคุณภาพดี และนำมาใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน

  • คุณสมบัติของเหล็กน้ำพี้

เหล็กน้ำพี้ เป็นเหล็กน้ำพี้ที่ได้มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษ เป็นเหล็กแกร่ง มีความเหนียวและเกิดสนิมยาก จากตำราพิชัยสงครามได้กล่าวไว้ว่า เหล็กน้ำพี้ เป็นโลหะมหัศจรรย์ มีอานุภาพและมีพลังในตัวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ทุกๆ อณูสามารถป้องกันคุณไสยและสิ่งเลวร้ายที่มองไม่เห็นด้วยตาได้ ปัจจุบันแร่เหล็กน้ำพี้ ถือว่าเป็นวัตถุมงคลอันเป็นศิริมงคล แก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง     http://xn--22caemabb2tby5fe9ch5ewhyf.net/uncategorized/ดาบปลุกเสก/เป็นอย่างยิ่ง