ไม้แกะสลัก

  • 0
ไม้แกะสลักรูปพระ

ไม้แกะสลัก

ไม้แกะสลักรูปพระหน้าตรง(สีขาว)

 ไม้แกะสลักรูปพระหน้าตรง(สีทอง)

  ไม้แกะลักรูปพระหันขวา(สีขาว)

ไม้แกะสลักรปพระหันขวา(สีทอง)


Leave a Reply